Thông báo Hoạt động nhà trường

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

Posted by Admin on in Hoạt động nhà trường 809

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

Căn cứ Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH  ngày 10/12/2020 của Bộ lao động Thương của Bộ lao động Thương binh & Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết; Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 như sau:
1. Thời gian nghỉ Tết:
Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 cán bộ, viên chức và người lao động nghỉ từ thứ 2 ngày 8/02/2020  đến hết thứ 5 ngày 16/02/2020.
2. Kinh phí: Theo quy chế chi tiêu nội bộ
3. Thực hiện:
a. Cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
b. Trước khi nghỉ Tết: Đề nghị các đơn vị tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về tài sản, tài liệu. Phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch tăng cường ANTT dịp tết, thực hiện niêm phong các phòng làm việc, phòng họp, hội trường.
c. Trong thời gian nghỉ Tết: Cán bộ, viên chức và người lao động phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy.

Ban giám hiệu thông báo để các đơn vị, cán bộ, viên chức và người lao động biết và nghiêm chỉnh chấp hành./.

Nơi nhận:                                                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

- BGH: để b/c;                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các đơn vị: để t/h;

- Lưu: VT.                                                                                                                                              Nguyễn Mạnh Hà

 

 

 

 

 

Trang : 1 2 [>] [>>]