Thông báo Hoạt động nhà trường

Lễ ký kết chương trình chuyển giao sinh viên với trường DONGWON

Posted by Admin on in Hoạt động nhà trường 498

Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ  Hà Nội đã ký kết chương trình chuyển giao sinh viên với trường Cao đẳng Dongwon (Hàn Quốc)
Một số hình ảnh buổi lễ ký kết chương trình chuyển giao sinh viên giữa trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội và trường cao đẳng Dongwon

 

Trang : 1