Thông báo Hoạt động nhà trường

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI HÌNH THỨC HỌC TRỰC TUYẾN

Posted by Admin on in Hoạt động nhà trường 4307

THÔNG BÁO
V/v triển khai hình thức học trực tuyến cho học sinh, sinh viên  trong giai đoạn chống COVID - 19

Căn cứ vào công văn số 460/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội ngày 15/02/2021 về việc cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID  - 19. Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội thông báo đến các Khoa, Trung tâm đào tạo và toàn thể giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên (HSSV) trong trường tạm dừng đến trường và triển khai học trực tuyến trên hệ thống Đào tạo Elearning Eclass LMS được Trung tâm đào tạo trực tuyến Hateco xây dựng và phát triển hoàn thành báo cáo Tổng cục GDNN. Các khoa, Trung tâm đào tạo, cho HSSV tiến hành học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới từ Phòng đào tạo.

Thời gian và phương pháp thực hiện
1. Thời gian thực hiện buổi học Online: Bắt đầu từ ngày 22/02/2021
2. Phương pháp thực hiện:
    Nhà trường triển khai học trên hệ thống Elearning Eclass LMS (Do trung tâm Đào tạo trực tuyến Hateco của Nhà trường quản lý)
    Để triển khai học Online, mỗi đơn vị cần cung cấp danh sách HSSV cho Phòng đào tạo, Trung tâm đào tạo trực tuyến sẽ tạo tài khoản cho mỗi sinh viên tự đăng nhập và học theo thời khóa biểu các Khoa, Trung tâm đào tạo đã trình duyệt qua Phòng đào tạo.
     Đề nghị các đơn vị thuộc nhà Trường, giáo viên, giảng viên, HSSV trong Trường thực hiện tốt nội dung của thông báo và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động học tập cũng như phòng chống dịch bệnh.
Liên hệ: Phòng Đào tạo: 091 256 9984 - Cô Nhung
              Email: phongdaotao.hateco@gmail.com
Nơi nhận:

- BGH: để b/c KT HIỆU TRƯỞNG
- Các khoa, TT Đào tạo PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu VP

NGUYỄN MẠNH HÀ


 

 

Trang : [<] 1 2