Trang chủ
Thumb
Tuyển khóa < 3 tháng
Thumb
Tuyển thực tập Japan
Thumb
Tuyển TC, CĐ, LT, CQ

THÔNG BÁO TƯ VẤN DỰ NGUỒN LAO ĐỘNG BALAN

Trường Cao đẳng kinh tế công nghệ Hà Nội thuộc hệ thống trường công lập được thành lập theo QĐ số 594/QĐ-LĐTBXH ngày 12/5/2010 của Bộ LĐTBXH. Trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, được Công ty giao nhiệm vụ thực hiện dịch vụ hoạt động đưa người đi lao động ở nước ngoài theo giấy phép số 461/LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp ngày 11/03/2015